1994 - rok szósty

 


06.01.1994

Zarząd, na pierwszym spotkaniu w roku dokonał weryfikacji opłacania składek członkowskich:

 • z powodu nieopłacenia składek za rok 1993, Zarząd wykreślił 21 osób z listy członków Jaremy;
 • liczba członków Klubu po weryfikacji: 61 osób;
 • ustalono wysokość składki (wraz z opłatą za legitymację członkowską Jaremy) za rok 1994.

alt

 • Zarząd zapoznał się z aktualnym stanem zagospodarowania i wyposażenia sali klubowej (zakupy, bieżące finanse) - osoba odpowiedzialna: Magda Tobota
 • Zarząd uzgodnił harmonogram cyklicznych spotkań slajdowych "Dalekowschodnie Wyprawy Azjatyckie" w Jaremie - organizacja i prowadzenie: Piotr Piegat
 • uzgodniony został termin (26.02.1994) oraz program III Walnego Zebrania członków Jaremy. Zgodnie ze Statutem OM PTTK, Walne będzie zebraniem sprawozdawczo-programowym, bez przeprowadzania wyborów władz Klubu.
 • po 5 latach działalności, pełnienia wielu funkcji, Robert Nuszkiewicz złożył rezygnację z prac w Zarządzie Klubu.

alt


08.01.1994

[11] AŁTAJ - Góry i etnografia

z cyklu Dalekowschodnie Wyprawy Azjatyckie

pokaz slajdów Agnieszki Halemby i Łukasza Smyrskiego

miejsca: Góry Ałtaj: Biełucha, Kuczerła, Akkiem, Katuń, Step Czujski

alt


06.02. - 13.02.1994

(77) Narty`94 - obóz narciarski w Szczyrku (Beskid Śląski)

organizator: Magdalena Tobota

uczestnicy: 20 osób

altaltalt


12.02. - 19.02.1994

(78) Obóz narciarski studentów Akademii Medycznej w Korbielowie (Beskid Żywiecki)

organizator: Marcin Bonikowski, uczestnicy: 21 osób

 


26.02.1994

III Walne Zebranie członków Klubu Turystycznego Jarema (Koło OM PTTK nr 34 przy SKMA)

prowadzący: Marcin Bonikowski
sekretarz: Piotr Piegat
komisja skrutacyjna: Roman Dębski, Tomek Kalisiak
uczestnicy: 19 osób

W tracie Walnego Zebrania odbyło się uroczyste podziękowanie Robertowi Nuszkiewiczowi za jego wieloletnią działalność i pracę w Zarządzie Klubu.

altalt


05.03.1994

[12] TIEN-SZAN - przejście z Ałma-Aty nad Issyk-Kul

- z cyklu Dalekowschodnie Wyprawy Azjatyckie

pokaz slajdów Marka Więckowskiego (WGiSR UW)

alt


14.03.1994

Zarząd podsumował ustalenia III Walnego Zebrania członków Jaremy:

 • "Statystyczne podsumowanie działalności KT Jarema w latach 1989-1994 - uczestnicy imprez klubowych" - opracowanie: Piotr Piegat
 • przekazanie informacji do Zarządu OM PTTK oraz ZG SKMA: Piotr Piegat
 • Zarząd zobowiązał się do ogłaszania na tablicy w sali klubowej informacji ze spotkań Zarządu Klubu (w formie punktowego wyciągu z protokołu spotkania)
 • Zarząd podjął decyzję o zmianie we wzorze logo (znaku firmowym) Klubu - w miejsce napisu "Koło nr 34" pojawiło się słowo "przy" (SKMA)

alt

 • SKMA dofinansowało wydatki na wyposażenie sali klubowej: wentylatory do wywietrzników, szklane oprawy ścienne (antyramy) na fotografie, farby i przyrządy malarskie, naczynia kuchenne, itd. - osoba odpowiedzialna: Magda Tobota
 • Zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania członków Koła oraz Statutem OM PTTK Zarząd przyjął do swego grona Janka Czermińskiego.

altalt


18.03. - 20.03.1994

(79) Narciarski weekend w Zakopanem

organizator: Anna Hornung, uczestnicy: 7 osób

alt


19.03.1994

[13] AZJA ŚRODKOWA

- z cyklu Dalekowschodnie Wyprawy Azjatyckie

pokaz slajdów Piotrka Kawerskiego

miejsca: Ałma Ata, Jezioro Issyk Kuł, Samarkanda, Buchara, Pustynia Kara - Kum, Kopet Dag

alt


26.03. - 27.03.1994

(80) Góry Czerhowskie - rajd górski w Beskid Sądecki

trasa: Muszyna - Leluchów - Dubne - Wojkowa - Muszynka - Krynica

organizator: Beata Lewandowska, uczestnicy: 11 osób

altalt

altaltaltaltalt

fot. archiwum Jaremy


06.04.1994

W dzienniku Życie Warszawy (dodatek Życie Akademickie, str. 17) ukazał się artykuł o Klubie Jarema, zatytułowany "Wulkany i narody świata w wieży kościoła Św. Anny" (autor: Marek Szczygieł)

alt

alt

Zarząd Klubu pozytywnie ocenił szeroki zasiąg środowiskowy oraz wartość informacyjną artykułu w ŻW. Jednakże, z powodu zamieszczonych w nim nieprawdziwych sformułowań i nieścisłych informacji, Zarząd postanowił wystosować sprostowanie, dotyczące opisanych w artykule powiązań organizacyjnych oraz środowiskowych Jaremy i SKMA.

alt


09.04.1994

[14] NEPAL

- z cyklu Dalekowschodnie Wyprawy Azjatyckie

pokaz slajdów Maćka Dąbskiego (WGiSR UW)

miejsca: Kathmandu Valley, Patan, Baghdapur, Chitwan, Pokhara

alt


14.04.1994

Zarząd powołał Tymczasową Komisję Rewizyjną KT Jarema (Koło OM PTTK nr 34 przy SKMA) w składzie:

Tomasz Kalisiak (przewodniczący), Beata Bąk, Tomasz Piliszek

alt


16.04. - 17.04.1994

(81) Malbork - wycieczka krajoznawcza do Malborka i Gdańska

organizator: Janek Czermiński, uczestnicy: 11 osób

alt

alt

alt

fot. archiwum Jaremy


23.04.1994

[15] MONGOLIA - Ułan Bator, Pustynia Gobi, Ałtaj Gobijski

- z cyklu Dalekowschodnie Wyprawy Azjatyckie

pokaz slajdów Sylwii Guli (WGiSR UW)

alt


29.04. - 03.05.1994

(82) Przejście`95 - obóz wędrowny na Pogórzu Przemyskim

trasa: Sanok - Liszna - Mrzygłód - Dobra - Ulucz - Czarny Potok - Żohatyn - Piątkowa - Kotów - Bircza - Posada Rybotycka - Kalwaria Pacławska - (Twierdza Przemyśl) - Grochowce - Kruhel - Przemyśl

organizator: Piotr Piegat, uczestnicy: 19 osób

altaltaltalt

altaltaltaltalt

fot. archiwum Jaremy


07.05.1994

[16] EGIPT - Życie w oazie

pokaz slajdów Pawła Tworka

alt


21.05.1994

[17] KAUKAZ - Wędrówka na Elbrus

pokaz slajdów Mariusza Olczyka i Marka Więckowskiego (WGiSR UW)

alt

alt

fot. archiwum Jaremy


08.06.1994

 • przygotowanie Informatora wakacyjnego KT Jarema - "Wakacje`94" - wkładki do Informatora SKMA dla roku "zerowego" - odpowiedzialny: Piotr Piegat
 • w związku z brakiem dofinansowań z SKMA oraz MEN, a także małą liczbą opłaconych składek członkowskich, Zarząd postanowił wstrzymać dofinansowania wyjazdów wakacyjnych. Wszystkie organizowane wyjazdy i imprezy będą samofinansujące się z wpłat uczestników.

alt

 


24.06. - 25.06.1994

(83) V-lecie Jaremy - Wielkie Ognisko w Zalesiu Dolnym koło Piaseczna

organizator: Radosław Tabak, uczestnicy: 50 osób

alt

 


27.06. - 10.07.1994

(84) Żagle`94 - V obóz żeglarski na Wielkich Jeziorach Mazurskich

trasa: Ruciane-Nida - Bełdany - Mikołajki - Tauty - Niegocin - Giżycko - Kisajno - Sztynort - Śniardwy

organizator: Magdalena Tobota, uczestniczyło: 27 osób

alt

alt


16.07. - 27.07.1994

(85) Slovensky Raj - wędrowny obóz górski na Słowacji

trasa: Spiska Nova Vies - Cingar - Slovenski Kras

organizator: Radosław Tabak, uczestniczyło: 15 osób

altaltalt

alt

fot. archiwum Jaremy


06.08. - 07.08.1994

(86) Jura Krakowsko-Częstochowska - rajd krajoznawczy

trasa: okolice Częstochowy - zamek Olsztyn

organizator: Tomasz Kalisiak, uczestniczyło: 5 osób


06.08. - 02.09.1994

(87) Ałtaj`94 - trekking wokół Biełuchy - wyprawa w góry południowej Syberii

trasa: Gorno-Ałtajsk - Ust`Kan - Tiungur - Katuńskie Biełki: Dolina Kuczerła - lodowiec Koni-Ajry - Przełęcz Kapczalska (3210) - Dolina Katuń - Przełęcz Kokkolska (2970) - lodowiec Kurkurie - Dolina Miensu - Przełęcz Miensu (3190) - Dolina Tiekieliu - Dolina Akkiem - Gorno-Ałtajsk

organizator: Piotr Piegat, uczestniczyły: 3 osoby

altaltaltaltaltaltaltaltalt

fot. archiwum Jaremy

alt

28.08.1994 - w trakcie przeprawy przez górski odcinek rzeki Akkiem, u podnóża gniazda Biełuchy (4506), zginęła tragicznie nasza przyjaciółka Mirka "Miśka" Mysłek (1971-1994)08.08. - 06.09.1994

(89) Kaukaz`94 - wyprawa wysokogórska

trasa: Góry Kaukaz: Tyrnaus - Szelda (4012) - Elbrus (5642)

organizator: Marcin Bonikowski, uczestniczyło: 6 osób

fot. Aleksandr Szewczenko (archiwum Jaremy)

altalt

(Poznaj Świat, 1995)14.08. - 27.08.1994

(88) Słupia`94 - spływ kajakowy rzeką Słupią (Pomorze Zachodnie)

organizator: Janek Czermiński, uczestniczyło: 14 osób

altalt

fot. archiwum Jaremy 


19.09. - 01.10.1994

(90) Tatry`94 - obóz górski w Zakopanem - Bystre

organizator: Beata Lewandowska, uczestniczyło: 55 osób

alt


23.09. - 25.09.1994

(91) Góry Grybowskie - rajd górski w Beskidzie Niskim

trasa: Wawrzka (chatka Trampa) i okolice

organizator: Magdalena Tobota, uczestniczyło: 4 osoby

 


13.10.1994

Zarząd przedstawił tygodniowy plan spotkań w sali klubowej, na rok akademicki 1994/1995:

 • wtorek i czwartek - kurs języka niemieckiego (Magda Tobota)
 • czwartek - kurs tańca towarzyskiego (Roman Dębski)
 • piątek - spotkania klubowe
 • sobota - spotkania slajdowe (Piotr Piegat)
 • Nowe wydatki na wyposażenie sali klubowej, utrzymanie porządku oraz zabezpieczenie materiałów i sprzętu klubowego - utworzony został fundusz gospodarczy ze środków zebranych z klubowych kursów - osoba odpowiedzialna: Magda Tobota

 


22.10. - 23.10.1994

(92) Otrzęsiny A.D.1994 - Radachówka k. Kołbieli

organizator: Mirosław Bloch, uczestniczyło: 35 osób

alt


29.10. - 01.11.1994

(93) Jesienne Bieszczady - rajd górski

trasa: Ustrzyki Górne - Halicz (1333) - Wielka Rawka (1307)

organizator: Tomasz Kalisiak, uczestniczyło: 9 osób

altalt


11.11. - 13.11.1994

(94) Karkonosze - rajd górski

trasa: Karpacz - Śnieżka (1602) - Szrenica (1362) - Szklarska Poręba

organizator: Radosław Tabak, uczestniczyło: 20 osób

altalt

alt

alt

fot. archiwum Jaremy


24.11.1994

Beata Lewandowska i Robert Maciejewski zostali wyznaczeni jako osoby odpowiedzialne za sprawy gospodarcze, bieżące wyposażenie i utrzymanie sali klubowej. Magda Tobota przekazała swoje dotychczasowe zadania oraz środki zgromadzone na funduszu gospodarczym.

Z powodu zaprzestania działalności oraz nieuczestniczenia w pracach Zarządu Klubu, Marcin Bonikowski na wniosek Tymczasowej Komisji Rewizyjnej, został wykreślony ze składu Zarządu Jaremy.

Zarząd podjął decyzję o sfinansowaniu zakupu stojaka pod rzutnik slajdowy do pokazów w Jaremie.


26.11. - 27.11.1994

(95) Andrzejki u Ani - Mniszew nad Pilicą

organizator: Anna Hornung, uczestniczyło: 34 osoby


10.12.1994

[18] PERU, BOLIWIA - Machu Picchu

pokaz slajdów Magdaleny Piegat

miejsca: Cuzco, Machu Picchu; La Paz, Copacabana, Salar Ujuni

alt


12.12.1994

w sali Jaremy wystartował

Kurs tańca towarzyskiego pod nazwą "Szkoła Tańca Mistrza Romana"

- tańce turniejowe, dyskotekowe, rock`n`roll oraz mambo
organizator: Roman Dębski

alt


15.12.1994

Zarząd ustalił nową wysokość składki oraz koszt legitymacji członkowskiej Jaremy na rok 1995.

alt


22.12.1994

Opłatek w Jaremie - spotkanie świąteczne z "Góralskimi Jasełkami"

organizator: Robert Maciejewski

alt

alt

alt

alt

alt

alt

fot. archiwum Jaremy


28.12.1994 - 01.01.1995

(96) Sylwester`94 w Zwardoniu u Pani Klimasowej

- obóz sylwestrowo-narciarski w Beskidzie Żywieckim

organizator: Radosław Tabak, uczestniczyło: 40 osób

alt

fot. archiwum Jaremy


Ogółem w 1994 roku KT Jarema zorganizował:

 • 20 imprez turystycznych, w których uczestniczyło 406 osób
 • 8 pokazów slajdów podróżniczych

alt

alt