1989 - rok pierwszy

alt


22.03.1989

W siedzibie Duszpasterstwa Akademickiego Św. Anny w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Sekcji Turystycznej Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej (SKMA) w Warszawie.

Spotkanie odbyło się w pomieszczeniach nowego klubu, oddanego do dyspozycji SKMA przez Księdza Rektora Zygmunta Malackiego "Wujasa" (zapalonego turystę tatrzańskiego), w podziemiach kościoła Św. Anny w Warszawie.

* klub miał być miejscem spotkań członków i sympatyków Stowarzyszenia, zarejestrowanego w Sądzie w dniu 29.12.1988 roku, jako pierwsza, niezależna organizacja akademicka, utworzona w skutek ustępstw władz PRL wobec Kościoła. Członkowie SKMA brali udział w w pracach Podzespołu ds. Młodzieży podczas obrad Okrągłego Stołu.

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób - członków założycieli (w kolejności wpisu na liście):

Michał Gierdal (UW) Anna Maria Rybczyńska (ATK)
Ewa Roguska (UW) Krzysztof Chudek (UW)
Piotr Piegat (UW) Robert Maciejewski (UW)
Radosław Tabak (SGPiS) Beata Brózda (UW)
Marcin Poczobutt (UW) Andrzej Torbicki (UW/Prezes SKMA)
Artur Jastrzębski Piotr Kurkiewicz (AM)
Leszek Janowski Agnieszka Kirpluk (ATK)
Robert Nuszkiewicz (UW) Witold Kunert (UW)
Adam Bartosik Marek Mitros

W celu ułatwienia organizacji oraz finansowania imprez turystycznych (wycieczek, rajdów, obozów), uzyskania zniżek w schroniskach PTTK oraz dofinansowań szkoleń i wyjazdów, postanowiono zgłosić i zarejestrować Sekcję Turystyczną SKMA w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym jako Koło Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie,

Wyznaczony został Zarząd Tymczasowy Koła, wymagany do zgłoszenia i rejestracji w OM PTTK. Prezesem Zarządu Tymczasowego został wyznaczony Michał Gierdal, którego zebrani upoważnili do przeprowadzenia procesu rejestracji Koła.

Skład Zarządu Tymczasowego Koła wyłoniony na spotkaniu założycielskim Sekcji Turystycznej SKMA:

altMichał Gierdal (UW) - prezes

Robert Nuszkiewicz (UW) - wiceprezes

Anna Rybczyńska (ATK) - skarbnik

Marcin Poczobutt (UW) - sekretarz

Artur Jastrzębski - członek

Komisja Rewizyjna:

Ewa Roguska (UW), Beata Brózda (UW), Witold Kunert (UW)

 


29.04. - 01.05.1989

(1.) Rajd po Ziemi Świętokrzyskiej

trasa: Starachowice - Wąchock - Nowa Słupa - Św. Krzyż - Łysica - Św. Katarzyna - Kielce

Pierwsza impreza zorganizowana przez Sekcję Turystyczną SKMA. To właśnie wtedy, podczas nieplanowanego noclegu w budynkach gospodarczych klasztoru oo. oblatów na Świętym Krzyżu, powstała inspiracja dla przyszłej nazwy Klubu. A wszystko to dzięki tajemniczej, prawdziwie gotyckiej atmosferze Puszczy Jodłowej oraz... klasztornej krypcie "Kniazia Jaremy".

Rajd został zarejestrowany jako pierwsza impreza Koła OM PTTK przy SKMA.

organizator: Michał Gierdal

uczestniczyło: 7 osób (Michał Gierdal, Robert Nuszkiewicz, Anna Rybczyńska, Beata Brózda, Piotr Piegat, Roman Dębski, Piotr Remiszewski)

fot. archiwum Jaremy


10.05.1989

Na zebraniu Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK (przew. Sambor Waszkiewicz) odbyła się rejestracja Koła nr 34 OM PTTK przy Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej, działającego pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa.

Rejestracja odbyła się na podstawie złożonych dokumentów ze spotkania założycielskiego Sekcji Turystycznej SKMA oraz sprawozdania z "Rajdu po Ziemi Świętokrzyskiej".

Zarząd OM PTTK zatwierdził nazwę oraz zarejestrował tymczasowe władze Koła, zrzeszającego młodzież studencką z największych wówczas, warszawskich uczelni (UW, PW, SGPiS, SGGW-AR, AM, ATK).

Koło uzyskało zgodę na wydawanie oraz posługiwanie się legitymacjami członkowskimi, znaczkami oraz pieczątkami organizacyjnymi PTTK.

alt

alt

alt

Nowopowołane Koło nr 34 na zebraniu Zarządu reprezentowali:

Michał Gierdal, Robert Nuszkiewicz, Piotr Piegat

Zarząd Tymczasowy zgłoszony przy rejestracji Koła:

Michał Gierdal (UW) - prezes

Robert Nuszkiewicz (UW) - wiceprezes

Anna Rybczyńska (ATK) - skarbnik

Komisja Rewizyjna: Beata Brózda (UW), Witold Kunert (UW)

 


12.05.1989

Skład Zarządu Tymczasowego Koła został powiększony do 4 osób:

Michał Gierdal (UW) - prezes

Robert Nuszkiewicz (UW) - wiceprezes

Piotr Piegat (UW) - skarbnik

Anna Rybczyńska (ATK) - sekretarz

 


19.05.1989

na pierwszym po rejestracji zebraniu Koła nr 34 OM PTTK przy SKMA:

  • deklaracje członkowskie wypełniły i zostały zapisane do Koła 22 osoby;

alt

  • odbyło się głosowanie nad nazwą Koła. Wybrana została nazwa zaproponowana przez Roberta Nuszkiewicza:

Klub Turystyczny Jarema przy SKMA (Koło nr 34 OM PTTK)

Nowa nazwa została zgłoszona do Zarządu OM PTTK oraz Zarządu Głównego SKMA.

  • spotkania Klubu odbywają się w piątki o godz. 18.00 w siedzibie Klubu przy kościele Św. Anny w Warszawie.

alt

 


22.06.1989

  • skład Zarządu Tymczasowego Klubu Jarema został powiększony do 5 osób:

Michał Gierdal (UW) - prezes

Robert Nuszkiewicz (UW) - wiceprezes

Piotr Piegat (UW) - skarbnik

Anna Rybczyńska (ATK) - sekretarz

Anna Biełasiewicz - sekretarz

  • na spotkaniu członków Klubu odbyło się głosowanie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na logotyp nazwy Klubu.

Pośród zgłoszonych projektów graficznych zdecydowanie zwyciężył projekt Maćka Bartosiaka o nazwie "Gotycki Jarema"

alt

 

Tak prezentowały się dwa pozostałe, nagrodzone projekty konkursowe:

alt

alt

 

 


20.07. - 29.07.1989

(2.) Obóz wędrowny "Krajobrazy Ziemi Kłodzkiej"

trasa: Kłodzko - Kudowa Zdrój - Góry Stołowe: Błędne Skałki (852) - Karłów - Szczeliniec (919) - Pasterka - Szczytna - Duszniki-Zdrój - Góry Bystrzyckie: Zieleniec - Jagodna (977) - Bystrzyca Kłodzka - Masyw Śnieżnika: Międzygórze - Igliczna (845) - Kłodzko

organizator: Piotr Piegat, uczestniczyło: 7 osób

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

fot. archiwum Jaremy

 


16.08. - 30.08.1989

(3.) I obóz żeglarski Jaremy (SKMA) w Ogonkach koło Giżycka

organizator: Michał Gierdal, uczestniczyło: 30 osób

 


17.09. - 30.09.1989

(4.) Obóz górski SKMA w Kirach (Tatry)

współorganizacja: część górsko-turystyczna

organizator: Radek Tabak, uczestniczyło: 30 osób

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

fot. archiwum Jaremy

 


20.10.1989

  • zmiana w składzie Zarządu Tymczasowego Klubu:

Michał Gierdal (UW) - prezes

Robert Nuszkiewicz (UW) - wiceprezes

Piotr Piegat (UW) - skarbnik

Anna Rybczyńska (ATK) - sekretarz

Radosław Tabak (SGPiS)

 


04.11. - 05.11.1989

(5.) Rajd górski "Szlakiem drewnianych kościołów Podkarpacia" (Gorce)

trasa: Rabka - Maciejowa - Stare Wierchy - Obidowiec - Turbacz (1314) - Łopuszna - Harklowa - Dębno

organizator: Tomasz Dygała, uczestniczyło: 15 osób

alt

alt

 


02.12. - 03.12.1989

(6.) Rajd górski "Trzy Korony - Andrzejki w Pieninach"

trasa: Krościenko - Sromowce Niżne - Trzy Korony (982) - Krościenko

organizator: Radek Tabak, uczestniczyło: 15 osób

altalt

alt

 


26.12. - 01.01.1990

(7.) Obóz Sylwestrowy Jaremy w Małym Cichym (Tatry)

organizator: Robert Nuszkiewicz, uczestniczyło: 25 osób

alt

alt

alt

fot. archiwum Jaremy

 


W roku 1989 zorganizowanych zostało:

  • 7 imprez turystycznych, w których uczestniczyło 129 osób;
  • do KT Jarema przy SKMA (Koło 34 OM PTTK) zapisały się 43 osoby

alt

alt