BLISKI WSCHÓD - Turcja, Syria, Jordania
Po pierwsze gościnność
Mariusz Jachimczuk
11 stycznia 2003, sobota, godz. 18
Wieża kościoła św. Anny w Warszawie

147 bliskiwschod

Zapraszamy na strony internetowe Mariusza Jachimczuka