Dania w obiektywie i baśni

Ewa Mazgajska

"Zaglądałem, gdzie nikt nie potrafił zajrzeć,
i widziałem, czego inni nie widzieli i nie zobaczą."
   H.Ch.Andersen, Cień

Otwarcie: 4 czerwca 2005, godz. 18.00

Ewa Mazgajska jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie a zdjęcia zaprezentowane na wystawie zostały wykonane podczas pobytu na półrocznym stypendium na Królewskim Uniwersytecie Weterynaryjno - Rolniczym w Kopenhadze. Kilkumiesięczny pobyt w Kopenhadze umożliwił jej nie tylko wnikliwą obserwację miasta i jej mieszkańców ale również zwiedzanie bliższych i dalszych okolic duńskiej stolicy.

 

Zdjęcia podpisane są cytatami zaczerpniętymi z baśni Hansa Christiana Andersena. Stanowią ich ciekawe uzupełnienie i wspólnie tworzą nowy, głębszy obraz w oczach odbiorcy. W zaskakujący sposób skłaniają go do pobudzenia wyobraźni przy oglądaniu uchwyconych na prezentowanych fotografiach obrazów rzeczywistości wpisując jednocześnie niniejszą wystawę w obchody 200 - nej rocznicy urodzin duńskiego baśniopisarza.